top of page

Politika privatnosti

Andrej Mihailović čuva privatnost svih posetilaca sajta www.andrejmihailovic.com (u daljem tekstu: Sajt) i štiti lične podatke posetilaca sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

 

 

Informacije koje dobijamo od vas

U načelu možete posetiti ovaj sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, ali ne e-mail adrese posetilaca sajta. Na pojedinim delovima našeg sajta možemo zatražiti lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je ostavljanje komentara. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

 

Upotreba sakupljenih informacija

 

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu te i drugih informacija izmerili broj poseta sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od vas zatražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas o tome obavestite.

 

Otkrivanje informacija

 

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a može im prostupiti autor sajta, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

 

Maloletni korisnici

 

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

 

Drugi sajtovi

 

Ovaj sajt može sadržati linkove za druge sajtove ili internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Informacije na ovom sajtu mogu se promeniti bez prethodnog upozorenja.
 

Sva prava zadržana. Andrej Mihailović, 2021. godine, Beograd, Srbija. 

bottom of page